January 2022

Gjatë gjithë historisë, kultura të ndryshme  kane pasur perceptime të ndryshme në kohë per obezitetin. Here shfaqet si forcë, fuqi; herë të tjera përmendet si pjellori, bollëk.  Sot njihet si sëmundje. Duke filluar në mënyrë evolucionare nga njerëzit gjuetarë-mbledhës; rreth 10 mijë