November 2022

Uria emocionale (Emotional Eating) është një koncept që  sjell  nje rritje  të deshires per te ngrënë në situata si stresi, ankthi, depresioni, zemërimi dhe lumturia. Uria emocionale shpesh është e shoqëruar me vetëbesim të ulët, ndjenjën e pamjaftueshmërisë dhe çrregullime

Glutathione prodhohet natyrshëm në trupin tonë. Rekomandohet mbajtja e niveleve të larta të glutationit për aktivizimin e metabolizmit të mëlçisë, rregullimin e sistemit imunitar, kontrollin e inflamacionit dhe riparimin e ADN-së.  Është gjithashtu një antioksidant. Substancat toksike neutralizohen nga antioksidantët dhe