Beslenme

Uria emocionale (Emotional Eating) është një koncept që  sjell  nje rritje  të deshires per te ngrënë në situata si stresi, ankthi, depresioni, zemërimi dhe lumturia. Uria emocionale shpesh është e shoqëruar me vetëbesim të ulët, ndjenjën e pamjaftueshmërisë dhe çrregullime

Glutathione prodhohet natyrshëm në trupin tonë. Rekomandohet mbajtja e niveleve të larta të glutationit për aktivizimin e metabolizmit të mëlçisë, rregullimin e sistemit imunitar, kontrollin e inflamacionit dhe riparimin e ADN-së.  Është gjithashtu një antioksidant. Substancat toksike neutralizohen nga antioksidantët dhe