Title Image

Blog

DİTET E SOTME

Gjatë gjithë historisë, kultura të ndryshme  kane pasur perceptime të ndryshme në kohë per obezitetin. Here shfaqet si forcë, fuqi; herë të tjera përmendet si pjellori, bollëk. 

Sot njihet si sëmundje.

Duke filluar në mënyrë evolucionare nga njerëzit gjuetarë-mbledhës; rreth 10 mijë vjet më parë, kalimi ne jetese ne  vendbanime , revolucioni bujqësor,  revolucioni industrial -një proces që vazhdon deri më sot, mund të flasim për dy pika kyçe: 

  • Fillimi i bujqesise dhe vendosja ne vendbanime
  • Revolucioni industrial.

 Këto dy dukuri bënë të mundur që ushqimi te shtohet ne llojshmeri, të ruhet dhe të shndërrohet në një mjet tregtar. Zakonet e të ngrënit pas dhjetëra mijëra vjet  ndryshuan papritur. Dieta e pasur kryesisht me proteina dhe e varfër nga  karbohidrate ndryshoi papritur. Paralelisht me industrializimin, u rrit në mënyrë të pashmangshme dhe obeziteti si pjese e jetës urbane.

Mund të themi se  obeziteti eshte pandemia më e madhe e ditëve të sotme . Asnjë shtet nuk ka qenë i suksesshëm në luftën kundër obezitetit dhe përveç kesaj normat e obezitetit vazhdojnë të rriten.