Title Image

Blog

Obeziteti dhe Kanceri

Kanceri, në formën e tij më të thjeshtë, mund të përshkruhet si proliferim i pakontrolluar i qelizave. Qelizat që shumohen në mënyrë të pakontrolluar shkaktojnë sëmundje në organin ose indin ku ndodhen. Rritja dhe proliferimi koordinohen nga disa sinjale ndërqelizore dhe ndërqelizore. Ky koordinim është në marrëdhënie të ngushtë me sinjalet e nevojshme për koordinimin e ushqimit. Obeziteti, si gjendje e tepricës së lëndëve ushqyese, aktivizon rritjen qelizore në disa mënyra. Lënda e tepërt ushqyese ruhet në organizëm si yndyrë. Indi dhjamor transmeton në mënyrë kronike sinjalin e tepricës së lëndëve ushqyese (rritje e niveleve të leptinës, ulje të niveleve të adiponektinës). Ky aktivizim kronik shkakton inflamacion kronik dhe në fund rrit rrezikun që qelizat të bëhen kancerogjene. Përveç kësaj, obeziteti kontribuon në sintezën e disa hormoneve steroide; Ai kontribuon në formimin e qelizave tumorale nëpërmjet metabolizmit të insulinës dhe faktorëve të rritjes dhe duke aktivizuar shumë rrugë të tjera sinjalizuese onkogjene. Patologjia bazë duket të jetë inflamacioni kronik që ndodh në trup për shkak të rritjes së indit dhjamor dhe një tendencë dytësore e rritjes së kancerit.