Title Image

Përgatitja Për Kirurgjinë

PËRGATITJA PËR KIRURGJINË

Hapi i parë për një kirurgji bariatrike të suksesshme është përzgjedhja e duhur e pacientit dhe një periudhë e kujdesshme parapërgatitore. Për këtë qëllim, ka shume udhëzues  preoperator. Prioriteti ynë paresor si  Familja Antbariatrice , eshte shëndeti i pacientit . Për këtë qëllim i japim shume rëndësi procesit pre operator përgatitor  po aq sa  operacionit dhe periudhes post operatore.

Janë disa rregulla që pacientët duhet t’i kushtojnë vëmendje pas marrjes së vendimit për të bërë operacion për një procedure të sigurt para dhe  pas operacionit.

Pirja e duhanit dhe alkoolit

Pirja e duhanit mund të shkaktojë komplikime serioze postoperative, kryesisht duke shkaktuar ulje të oksigjenimit të indeve (dhe infeksione të plagëve pasuese), komplikime pulmonare dhe tromboembolizëm. Abuzimi aktiv me alkoolin ose substancat konsiderohet një kundërindikacion për kirurgjinë bariatrike. Nëse keni zakone të alkoolit dhe pirjes së duhanit para operacionit të obezitetit, duhet patjetër të informoni mjekun tuaj për këtë.

Rekomandohet që:

• Te pakesoni pirjen e duhanit 4 javë para vendimit për operacion dhe lënien plotësisht një javë përpara,

• Ndërprerja e përdorimit të alkoolit 10 ditë para ditës së operacionit.

Përdorimi i ilaçeve

Antikoagulantët duhet të ndërpriten para operacionit për të zvogëluar rrezikun e gjakderdhjes postoperative. Në varësi të diagnozes dhe qëllimit te perdorimit, mund të jetë e nevojshme fillimi i heparinës me peshë të ulët molekulare (enoxaparin) nga mjeku përkatës .

• Acidi acetilsalicilik (Aspirin®, Coraspin®, Dispril®) duhet të ndërpritet 1 javë para operacionit.

• Varfarin sodium (Coumadin®, Orfarin®) duhet të ndërpritet 4-5 ditë para operacionit.

• Clopidogrel (Plavix®) duhet të ndërpritet 5-7 ditë para operacionit.

• Ticlopidine HCI (Ticlid®, Agretik®, Ticlocard®) duhet të ndërpritet 5-7 ditë para operacionit.

Për shkak të rrezikut të hipoglikemisë, duhet të ndërpritet mbrëmja para operacionit dhe të kalohet në i.v. tretësirë e insulinës së puferuar.

• Glibenclamide (Diaben®, Gliben®)

• Glibornuride (Glutril®),

• Gliclazide (Betanorm®, Diamicron®, Glumikron®, Oramicron®)

• Glimeperid (Amaryl®)

• Glipizide (Glucotrol XL®, Minidiab®)

• Glycidon (Glurenorm®)

Nëse sheqeri në gjak esell (FGG) është normal, doza që duhet të merret në mëngjesin e operacionit nuk jepet. Megjithatë, nëse FBC është i lartë, mëngjesin e operacionit jepet gjysma e dozës ditore .

• Humulin®, Orgasulin®, Actrapid HM®, Humalog®

• Frenuesit e monoamine oksidazës (MAO) Fenelzina, izokarboksazidi, tranilcipromina, meklobemidi (Aurorix®, Lobem®) duhet të ndërpriten 2 javë para operacionit.

• Ilaçet antidepresive triciklike: Amitriptyline HCl (Laroxyl®, Triptilin®), clomipramine HCl (Anafranil®), imipramine HCI (Tofranil®) Duhet të ndërpritet 1 javë para operacionit.

• Litium: Karbonati i litiumit (Lithiuril®), duhet të ndërpritet 1 javë para operacionit dhe të kontrollohet niveli i litiumit në serum.

• Levodopa+carbidopa (Sinemet®, Madopar®) duhet të ndërpritet 1 javë para operacionit.

• Chlorthalidone (Regrotan®), indapamide (Flubest®, Fludex®, Indapen®, Flupamid®, Fludin®), mefrucide (Baycaron®), furosemide (Desal®, Lasix®, Furomid®) amiloride HCl (Moduretic®), sprinolactone (Aldacton®, Aldactazide®, Triamteril®). Ato mund të shkaktojnë dehidratim dhe hipovolemi, prandaj duhen ndërprerë në mbrëmje para operacionit dhe nuk duhet të jepet doza e mëngjesit.

• Ibuprofen (Brufen®, Artril®), diklofenak natriumi (Cataflam®, Diclomec®, Dichloron®, Dolorex®, Voltaren®), etodolac (Etol®, Lodine®), naproksen (Aprol®, Naprosyn®, Apranax®), Tenoxicam (Tilcotil®, Tenox®, Tenoktil®), nimesulide (Mesulid®) duhet të ndërpritet 1 javë para operacionit dhe të zëvendësohet me paracetamol dhe/ose analgjezik opioid.

• Frenuesit selektivë të COX-2: Celokoxib (Cerebrex®, Rofecoxib (Vioxx®), Valdecoxib (Bextra®)) Efekt negativ minimal në funksionet e trombociteve, por mund të ndërpritet 1 javë para operacionit të madh.

• Aminoglikozidet: Amikacina (Amikozil®, Amiklin®), gentamicina (Genta®, Garamycin®, Gentamycin®), tobramicina (Nedcin®, Tobel®), kanamicina, neomicina, mund të rrisin efektin e relaksuesve të muskujve jo-depolarizues, prandaj duhet të ndërpritet para operacionit dhe/ose të ndërrohet me një antibiotik tjetër.

Të gjitha trajtimet me bazë bimore duhet të ndërpriten 10-14 ditë para operacionit.

Ushqimi para operacionit

Përgatitja e trupit tuaj për operacion është e rëndësishme në përshpejtimin e rikuperimit dhe rritjen e shkallës së humbjes së peshës. Dieta para operacionit, veçanërisht në pacientët super obezë, siguron një ulje të konsiderueshme (15-20%) të vëllimit të mëlçisë. Zvogëlimi i vëllimit të mëlçisë teknikisht e bën më të lehtë operacionin. Kjo dietë gjithashtu jua bën më të lehtë përshtatjen me dietën në javët e para pas operacionit. Kohëzgjatja dhe intensiteti i programit që do të aplikoni para operacionit rregullohet nga një dietolog bariatric sipas peshës tuaj aktuale dhe vlerave biokimike. Dieta para operacionit mund të mos kërkohet në çdo pacient.

Në përgjithësi, parimi i të ushqyerit para operacionit është në formën e vakteve të pasura me proteina dhe me pak karbohidrate. Në studime, rekomandohet një dietë me kalori të ulët (LCD, 1000–1200 kcal/ditë) ose një dietë me shumë pak kalori (VLCD afërsisht 800 kcal/ditë) për 2-4 javë, në varësi të karakteristikave antropometrike të personit.

Ekzaminimet para operacionit

Pas shtrimit në spital të pacientëve që konstatohet se janë të përshtatshëm për kirurgji, kryhen disa ekzaminime rutinë.

• Analiza të detajuara të gjakut

• Ekografia e barkut

• Endoskopia

• Grafia  pulmonare

• EKG

• Ekzaminimi nga kirurgu i përgjithshëm

• Ekzaminimi i Anestezisë

• Ekzaminimi Kardiologjik dhe Ekokardiografia

• Ekzaminimi Psikiatrik

• Sëmundjet e brendshme/ekzaminimi endokrinologjik

• Ekzaminimi i dietologut