Title Image

Trajtimi I Obezitetit

Trajtimi I Obezitetit

Kirurgjia bariatrike është forma më efektive, e sigurt dhe e përhershme e humbjes së peshës e njohur në trajtimin e obezitetit. Nuk ka rrezik të shtuar për pacientët në krahasim me operacionet e tjera intra-abdominale. Me përjashtim të rasteve të veçanta, pothuajse të gjitha operacionet kryhen me metodën laparoskopike, pra të mbyllur. Pacientët shkarkohen në ditën e dytë ose të tretë pas operacionit. Vlerësimi para operacionit kërkon një qasje multidisiplinare, veçanërisht në pacientët me indeks te larte obeziteti. Në fazën e përgatitjes para operacionit kërkohen probleme të mundshme shëndetësore që ende nuk janë diagnostikuar dhe merren masat e nevojshme për sëmundjet ekzistuese. Për këtë qëllim bëhen konsultimet e nevojshme sipas grupeve të rrezikut. Ne përpiqemi të minimizojmë rreziqet që lidhen me pacientin dhe operacionin.

Shumë operacione janë kryer brenda fushës së kirurgjisë bariatrike që nga fillimet e saj. Përveç operacioneve, kryhen edhe procedura të ndryshme endoskopike. Si familje Antbariatric, ne përpiqemi të aplikojmë procedurat më të sigurta dhe te pershtatshme për pacientët tanë, duke pasur parasysh të dhenat aktuale shkencore te këtyre procedurave kirurgjikale dhe endoskopike.

TRAJTIMET E OBEZITETIT

Gastrektomia e mëngës – Kirurgjia e mëngës gastrike

Që nga viti 2014, është kirurgjia bariatrike qe kryhet më  shpesh në botë. Pjesa me e madhe e kirurgëve bariatrikë e konsiderojne si një  procedure primare  për trajtimin e obezitetit. Është një operacion kufizues i vëllimit. Stomaku pritet përmes një tubi i cili vendoset përmes gojës dhe afërsisht 75-80% e stomakut do të hiqet. Stomaku i mbetur merr formën e një tubi të gjatë të hollë. Pacienti do të jetë i kënaqur me porcione të vogla dhe do të arrihet humbja e peshës. Shkalla e humbjes së peshës është e ngjashme me operacionet e tjera bariatrike. Përveç efektit kufizues, ai kontribuon edhe në përmirësimin e diabetit me ndryshimet hormonale që shkakton. Preferohet kryesisht te pacientët obez. Mbështetja me vitamina-minerale shpesh nuk kërkohet në afat të gjatë, pasi nuk është një operacion i absorbueshëm.

Mini Bypass Gastrik

Është një operacion i sigurt që kryhet prej më shumë se 20 vitesh dhe rezultatet e tij afatgjata dihen. Shkalla e humbjes së peshës dhe remisionit të diabetit janë mjaft të mira. Fakti që është një anastomozë e vetme rrit besueshmërinë e saj. Stomaku kthehet në një tub të mbyllur si vazhdim i ezofagut, dhe stomaku i mbetur lihet në bark. Një rrugë e re krijohet midis zorrës së hollë dhe qeskës gastrike të sapoformuar. Parandalohet kontakti i ushqimit me 150-200 cm të para të zorrës së hollë. Kjo situatë krijon një çrregullim të kontrolluar të përthithjes dhe siguron humbje peshe; Nga ana tjetër, diabeti kontrollohet nga ndryshimet hormonale. Preferohet te pacientët me probleme metabolike. Meqenëse është një operacion i absorbueshëm, mund të kërkohet mbështetje vitaminë-minerale në periudhën pas operacionit. Disavantazhi është se stomaku i mbetur nuk mund të egzaminohet në mënyrë endoskopike. 

Balon Gastrik

Është një procedurë endoskopike që nuk kërkon anestezi të përgjithshme dhe kirurgji. Koha e përafërt e aplikimit është 10-15 minuta. Nuk kërkon shtrimin në spital, mjaftojnë disa orë pushim pas procedurës. Baloni gastrik fryhet me ajër ose lëng midis 400-700 ml. Krijon një efekt kufizues të vëllimit dhe kufizon marrjen e ushqimit nga goja. Kur kombinohet me një dietë me kalori të ulët, ajo siguron një humbje mesatare prej 15% në peshë. Nauze, të vjella dhe dhimbje të ngjashme me ngërçet mund të vërehen në 48-72 orët e para pas aplikimit. Ka balona që mund të qëndrojnë në stomak për 6-12 muaj. Balonat hiqen ne menyre endoskopike.

Botoxi i Stomakut

Toksina botulinum është një toksinë e krijuar nga bakteret Clostridium botulinum që shkakton relaksim të përkohshëm në muskuj. Botoksi i stomakut është procesi i injektimit endoskopik të toksinës botulinum në indin e stomakut. Kur injektohet në indin e stomakut në mënyrë endoskopike, ka efekte të vonimit të zbrazjes së stomakut dhe uljes së oreksit. Nuk është treguar të ketë efekt në humbjen e peshës në vetvete. Megjithatë në kombinim me një dietë me kalori të ulët tregon se ndihmon në humbjen e peshës.

Përparësitë e procedurës janë se ajo është e kthyeshme, nuk kërkon kirurgji dhe shkalla e efekteve anësore është shumë e ulët. Humbja e peshës e marrë në disa studime me aplikimin e Botox duket të jetë e ulët dhe më shumë varet nga dieta e aplikuar.

Kirurgjitë e Rishikimit

Pas operacionit bariatrik, në disa pacientë mund të mos arrihet humbje e mjaftueshme e peshës. Kjo gjendje është shpesh për shkak të operacionit joadekuat nëse nuk ka ndonjë shkak tjetër themelor. Për shembull, lënia e një stomaku të madh në gastrektominë e mëngës ose mosrregullimi i mirë i madhësisë së zorrëve të anashkaluara në operacionet bypass. Një sëmundje metabolike e anashkaluar gjithashtu mund të rezultojë në humbje të pamjaftueshme të peshës në një pacient obez, i cili ishte vlerësuar keq para operacionit. Për shembull, sindroma Cushing e padiagnostikuar.

Në disa pacientë, vërehet rishtim në peshë pas humbjes së peshës. Rifitimi i peshës vërehet në afërsisht 15-20% të pacientëve pas operacionit bariatrik. Kjo mund të jetë për shkak të operacionit te papershtatshem, mospërshtatjes së pacientit ose një sëmundjeje themelore metabolike.

Faktorët e mëposhtëm janë ndër shkaqet e humbjes së pamjaftueshme të peshës ose rikthimit të peshës në operacionet e obezitetit.

Faktorët kirurgjikal/anatomik

  • Mos reduktimi mjaftueshëm i stomakut
  • Zgjerimi i qeses së mbetur të stomakut
  • Distanca e vijës së staplerit ne drejtim te  pilorit
  • Gjatësia e zorreve te  anashkaluara

Çekuilibër hormonal/metabolik

• Ghrelin, serotonin polipeptidi pankreatik (PP), peptidi i ngjashëm me glukagonin (GLP-1), leptina, kolecistokinina… ndryshime në nivelet e hormoneve

• Shtatzënia

• Terapia me steroide

• Diagnostikimi me sindromen cushing 

Faktorët e sjelljes/psikosociale në periudhën pas operacionit

• Mosrespektimi i dietës

• Pamundësia për të ndryshuar zakonet e të ngrënit

• Pamundësia për të bërë ndryshime në stilin e jetës (ushtrime, sporte)

• Ankthi dhe depresioni

Edhe pse faktorët kirurgjikal/anatomik janë në krye të faktorve qe ndikojne ne rishtimin e peshës ose humbjes së pamjaftueshme të peshës; Duhet të theksohen gjithashtu aspektet e sjelljes dhe ato psikosociale. Këto janë të rëndësishme sepse janë shkaqe të parandalueshme dhe të korrigjueshme.

Përpara se të merret vendimi për operacionin, duhet të vihen në dyshim zakonet ushqimore të pacientit, pajtueshmëria me dietën, indeksi aktual i masës trupore dhe sëmundjet shoqëruese. Shkalla e suksesit të operacioneve të rishikimit do të jetë e ulët në pacientët me shtim në peshë për shkak të papajtueshmërisë së dietës pas operacionit.

Operacionet e rishikimit planifikohen individualisht, duke marrë parasysh operacionin e parë dhe karakteristikat e pacientit.

Kirurgjia Metabolike

Kirurgjia metabolike shpesh lidhet me kirurgjinë e obezitetit ose kirurgjinë bariatrike. Ajo që ne kuptojmë me kirurgjinë metabolike janë operacionet që ofrojnë ndryshime metabolike duke shkaktuar ndryshime hormonale. Për shembull, ndryshimet në nivelet e GLP dhe neuropeptidit Y, dhe ndryshimet në rezistencën ndaj insulinës dhe, si rezultat, normalizimi i sheqerit në gjak.

Të gjitha operacionet e obezitetit apo bariatrikës kanë edhe efekte metabolike. Operacionet e obezitetit nuk mund të konsiderohen të pavarura nga efektet e tyre metabolike. Për këtë arsye, të gjitha operacionet e obezitetit janë edhe operacione metabolike. E kundërta është gjithashtu e vërtetë, të gjitha operacionet që ne kryejmë për të përfituar nga efektet e tij metabolike kanë veti për të humbur peshë.

Si rezultat, të gjitha operacionet e obezitetit janë gjithashtu operacione metabolike dhe të gjitha operacionet metabolike janë operacione bariatrike.