Title Image

Vizioni / Misioni

Vizioni

Të jemi një nga institucionet shëndetësore lider në obezitet, veçanërisht në rajonin tonë, në vendin tonë dhe në botë, duke përdorur metodat më të avancuara të mjekësisë moderne, duke u zhvilluar vazhdimisht së bashku me punonjësit tanë, dhe të punojmë për një botë më të shëndetshme.

Misioni

Të jemi një markë lider globale në fushën e shëndetit, duke punuar për të parandaluar dhe trajtuar obezitetin në të gjithë botën, në mënyrë që të ofrojmë një jetë më të shëndetshme dhe më cilësore për pacientët tanë, pa cenuar vlerat tona etike në asnjë rrethanë, duke qene te  vendosur me ndërgjegjësimin për obezitetin si sëmundje.