Title Image

Vlerat e Përgjithshme Etike

Et

1- Ne synojmë të ofrojmë përfitime për palët tona të interesit, punonjësit, pacientët, shoqërinë dhe mbarë njerëzimin.

2- Ne i kushtojmë rëndësi të madhe privatësisë dhe sigurisë së pacientëve, palëve të interesuara dhe punonjësve.

3- Ne vazhdojmë punën tonë duke qenë të hapur ndaj zhvillimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm.

4- Ne ndjekim zhvillimin e teknologjive shëndetësore dhe i përdorim këto mundësi në nivelin më të lartë.

5- Ne zhvillojmë projekte në kuadrin e fushave tona të punës dhe veprojmë me vetëdijen e përgjegjësisë sonë sociale.

6- Organizojmë trajnime, seminare dhe konferenca për të krijuar një ndërgjegjësim social.

7- Në dritën e fakteve shkencore, ne ofrojmë vazhdimisht shërbim pionier, të besueshëm dhe miqësor.

8- Ne mbrojmë natyrën në të gjitha veprat tona dhe përpiqemi të përhapim qendrimin tonë pro mbrojtjes se mjedisit.

9- I kushtojmë shumë rëndësi transparencës në të gjitha punët tona.

product12-g2
blog-26

Obeziteti

1- Ne pranojmë faktin që obeziteti është një sëmundje

2- Duke qenë se obeziteti është shumë i zakonshëm në botë, ne punojmë shume për të luftuar obezitetin në çdo fushë.

3- Detyra jonë kryesore është trajtimi i obezitetit brenda vlerave etike.

4- Për çdo trajtim veprojmë me vetëdijen se prioriteti ynë i parë është përfitimi i pacientit.

5- Ne aplikojmë procedura për të siguruar një jetë më të shëndetshme dhe më cilësore.

6- Ne e dimë dhe shpjegojmë faktin që operacionet e obezitetit nuk janë procedura estetike.

7- Ne shpjegojme me detaje faktin se operacionet e obezitetit nuk janë një mrekulli, dhe se pacienti ka përgjegjësi.

8- Ne marrim pjese ne  studimet e  parandalimit te obezitetit në brezat e ardhshëm.

9- Si perfundim , ne punojmë për një botë më të shëndetshme.